Beboerforeningen: Nyt

Arrangementer m.m. 2020/2021

Beboerforeningen, generalforsamling 20. maj 2021 kl. 19:00

Det er besluttet at afholde generalforsamling sammen med Beboerbladet i Kulturhuset, Tjennemarkevej 4. Vi må så håbe på mere normale tilstande til den tid!
Endelig beslutning om tid og sted træffes af Beboerforeningen den 17. maj.
Se nærmere her på siden og ved opslag i Brugsen.
 
I bestyrelsen er det samtidigt vedtaget, at søge generalforsamlingens godkendelse af en mindre ændring i vedtægternes § 10.
Se udkast til ændringsforslag
(Link til nuværende vedtægt findes til sammenligning på Beboerforeningens forside
Årsagen til den søgte ændring er dels, at prøve at blive flere til opgaverne og dels, at få interesserede der ønsker at arbejde med Landsbyklyngespørgsmålet i bestyrelsen.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden, foreløbig
1. Valg af 2 stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af det årlige medlemskontingent efter indstilling fra bestyrelsen
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg til bestyrelsen: Lise Andersen, Boye Clausen
På valg som suppleanter:  Lynge Christensen, Laust Aa. Larsen  
8. Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant
På valg som revisor: Peter Thorlin
9. Eventuelt.

Flagallé

Beboerforeningen står for flaghejsning gennem hele Stokkemarke på udvalgte mærkedage.
Flagalleen opsættes i 2021 på disse dage:
Den 4. april – søndag – påskedag
Den 16. april – fredag – dronning Margrethes fødselsdag
Den 2. maj – søndag – konfirmation 
Den 26. maj – onsdag – kronprins Frederiks fødselsdag
Den 23. maj – søndag – pinsedag
Den 5.  juni – lørdag – grundlovsdag
September – høstfest

Mejerigrunden, Vestre Landevej 291

er opdateret med ny beplantning. –  Se længere nede på denne side.
Beboerforeningen har indgået en aftale med Lolland Kommune om overtagelse af det 9.031 m² store område, – det tidligere Stokkemarke Andelsmejeri, – i en foreløbig 10 årig periode (begyndende fra 2016). Beboerforeningen har løbende stået for beplantning og for udviklingen og vedligeholdelsen af “Mejeriet – byens grønne område”.
Mejerigrunden plejes med nænsom hånd, så der tages stort hensyn til områdets biodiversitet: enkelte stier omkranset af vilde blomster og højt græs, som får lov at udvikle sig på naturens egne betingelser. – Se en lødig artikel om biodiversitet. Du skal logge ind med dit biblioteks-id eller med NemId
På området er der både shelter, multtoilet, vand, borde/bænke, grillrist, bålplads og et dejligt grønt område, som frit kan benyttes af alle – såvel lokale som turister.
Affaldsbeholder er der også – husk at gøre brug af den!

PROVIANT

Der er kun 650 m til indkøb i  og 900 m til indkøb hos Stokkemarke Bageri
Midt på området ligger store stammer, der danner en motionscirkel. Områdets store bålplads har været i brug ved de seneste års store og vellykkede Sankt-Hans-arrangementer.

I 2020 er der tilføjet yderligere beplantning på Mejeriet


(al beplantning er indhegnet af hensyn til evt. skade, som vildt kan forvolde): 
  • nogle forskellige hasselbuske.
  • en rødbøg (Fagus sylvatica ’Swat Magret’) som solitært træ midt på grunden.
  • samt to mammuttræer (Sequoiadendron giganteum, – også fejlagtigt  kaldet californisk kæmpefyr).
På disse kanter kan større mammuttræ ses i Knuthenborg Safaripark.
Læs mere om mammuttræer
Læs mere om Stokkemarke Andelsmejeri
Californisk kæmpefyr – som den så ud i Richs Serien, Jorden rundt med Richs, – fra begyndelsen af 1940’erne. – Denne mammut så dagens lys henne i Amerika, mens vi her til lands først lige var ved at vænne os til livet i Bronzealderen.
Så der går jo nok et par dage og nogle hektoliter gødning inden Ellerter og andre små automobiler smutter en lille tur nedenom mammutterne på Mejerigrunden.
Sponsorstøtte
De to mammuttræer, Sequoiadendron giganteum – som med tiden bliver til nogle ordentlige kæmper – er sponseret af Steens Planteskole i Nørreballe. – Stor tak for dét.

Sponsorstøtte

I 2020 fik vi  6.527,81 kr. fra Stokkemarke DagliBrugs og OK i sponsorstøtte. 
STOR TAK TIL ALLE JER DER HAR TANKET.
Bliv ved med det. Det kan mærkes.
Stokkemarke Beboerforening har en sponsoraftale med OK, så du kan støtte Beboerforeningen, hver gang du tanker. Og vigtigst af alt: det koster dig ikke ekstra at støtte vores forening. – OK betaler hele beløbet.
Du støtter Stokkemarke Beboerforening med 5 øre/liter – uanset om du betaler med et OK Benzinkort eller betaler med OK-appen. Når nye kunder har tanket 500 liter indenfor et år, får vores forening en ekstra bonus på 200 kr.
Bestil et OK Benzinkort på www.ok.dk/lokalsporten. Hvis du vælger at tanke med OK-appen, så finder du den i App Store eller Google Play.
Har du allerede et OK Benzinkort? Så ring til OK på 70 10 20 33 og fortæl dem, at du gerne vil støtte Stokkemarke Beboerforening nu. Og så sørger de for at ændre det.

 

Ekstra støtte til din klub med OK Mobil og OK El
Har du et OK Benzinkort kan du fordoble støtten til vores forening. Vælg en af OK’s Mobil-pakker, så støtter du vores forening med ekstra 5 øre pr. liter, du tanker. Du kan se alle OK’s mobilpakker på www.ok.dk/mobil
 
Du kan også fordoble støtten, hvis du vælger at få el fra OK. Så støtter du med 5 øre ekstra pr. liter, hver gang du tanker. Det er nemt og hurtigt at skifte elselskab. Bare ring til OK på 70 10 22 33, så sørger de for det hele. 
 
Vil du vide mere? Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Solveig Clausen på 22782638 eller solveigclausen@mail.dk.
Læs mere om hvordan du støtter Stokkemarke Beboerforening