Beboerforeningen: Nyt

OK-BENZINKORT

A F L Y S T 

Kom i Dagli’Brugsen i Stokkemarke og få et gratis OK Benzinkort fredag den 13. marts kl. 13 – 17. 
Med sådan et benzinkort støtter du Stokkemarke Beboerforening med fem øre for hver liter brændstof, du tanker. – Og dette uanset hvilken OK-tankstation i Danmark, du benytter.
I 2019 var sponsorstøtten sådan her:

Med Coop-kortet kan du også få 25 øre pr. liter i bonus, når du tanker bilen hos OK i udvalgte uger.
Mød et par af beboerforeningens bestyrelsesmedlemmer og OK’s kundekonsulent, Søren Nielsen, som fortæller om yderligere fordele, når du har et benzinkort og/eller OK’s app til mobilen.

På syn i Dejli’Brugsen i Stokkemarke den 13. marts
Mange hils fra Beboerforeningen

FLAGALLÉ

Beboerforeningen står for flaghejsning gennem hele Stokkemarke på udvalgte mærkedage.
Flagalleen opsættes i 2020 på disse dage:
Den 12. april – søndag – påskedag
Den 16. april – torsdag – dronning Margrethes fødselsdag
Den 3. maj – søndag – konfirmation
Den 26. maj – tirsdag – kronprins Frederiks fødselsdag
Den 31. maj – søndag – pinsedag
Den 5 juni – fredag – grundlovsdag
September. – høstfest

Arrangementer 2020

Beboerforeningens generalforsamling

A F L Y S N I N G

 
Som følge af Corona-krisen er det besluttet at aflyse/udsætte generalforsamlingerne i Stokkemarke Beboerforening og Stokkemarke Beboerblad berammet til torsdag d. 19 marts 2020 i Kulturhuset.
Generalforsamlingerne vil blive gennemført, når vi igen har normale tilstande.

torsdag den 19. marts 2020 kl. 19:00
Kulturhuset
Tjennemarkevej 4
Forslag til dagsordenens pkt. 6 skal være formanden, Solveig Clausen, skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden

  1. Valg af 2 stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
  4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  5. Fastsættelse af det årlige medlemskontingent efter indstilling fra bestyrelsen
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse og 1 suppleant
  8. Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt. Herunder bestyrelsens planer for det kommende år
Efter Beboerforeningens og Beboerbladets generalforsamling vil politiassistent, Lars Kistrup, fra Lokalpolitiet i Nakskov orientere om et nyt tiltag under overskriften, ”Tryghedsambassadører”.

Af indholdet:
Evt. etablering af en tættere kontakt mellem borgerne i lokalområderne og politiet. Samarbejdet skal bidrage til, at politiet bliver bekendt med de problemstillinger og bekymringer, som opstår blandt borgerne i områderne, så der kan ageres på det.