Beboerforeningen: Nyt

FLAGALLÉ

Beboerforeningen står for flaghejsning gennem hele Stokkemarke på udvalgte mærkedage.
Flagalleen opsættes i 2020 på disse dage:
Den 12. april – søndag – påskedag
Den 16. april – torsdag – dronning Margrethes fødselsdag
Den 3. maj – søndag – konfirmation
Den 26. maj – tirsdag – kronprins Frederiks fødselsdag
Den 31. maj – søndag – pinsedag
Den 5 juni – fredag – grundlovsdag
September. – høstfest

Arrangementer 2020

Beboerforeningens generalforsamling

torsdag den 19. marts 2020 kl. 19:00
Kulturhuset
Tjennemarkevej 4
Forslag til dagsordenens pkt. 6 skal være formanden, Solveig Clausen, skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden

  1. Valg af 2 stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
  4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  5. Fastsættelse af det årlige medlemskontingent efter indstilling fra bestyrelsen
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse og 1 suppleant
  8. Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt. Herunder bestyrelsens planer for det kommende år