Beboerforeningen: Nyt

Arrangementer m.m. 2020/2021

Beboerforeningen, generalforsamling 20. maj 2021 kl. 19:00

Det er besluttet at afholde generalforsamling sammen med Beboerbladet i Kulturhuset, Tjennemarkevej 4. Vi må så håbe på mere normale tilstande til den tid! 
I bestyrelsen er det samtidigt vedtaget, at søge generalforsamlingens godkendelse af en mindre ændring i vedtægternes § 10.
Se udkast til ændringsforslag
(Link til nuværende vedtægt findes til sammenligning på Beboerforeningens forside
Årsagen til den søgte ændring er dels, at prøve at blive flere til opgaverne og dels, at få interesserede der ønsker at arbejde med Landsbyklyngespørgsmålet i bestyrelsen.
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden, foreløbig
1. Valg af 2 stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af det årlige medlemskontingent efter indstilling fra bestyrelsen
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg til bestyrelsen: Lise Andersen, Boye Clausen
På valg som suppleanter: Laust Aa. Larsen, Lynge Christensen  
8. Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant
På valg som revisor: Peter Thorlin
9. Eventuelt.

Flagallé

Beboerforeningen står for flaghejsning gennem hele Stokkemarke på udvalgte mærkedage.
Flagalleen opsættes i 2021 på disse dage:
Den 4. april – søndag – påskedag
Den 16. april – fredag – dronning Margrethes fødselsdag
Den 2. maj – søndag – konfirmation 
Den 26. maj – onsdag – kronprins Frederiks fødselsdag
Den 23. maj – søndag – pinsedag
Den 5.  juni – lørdag – grundlovsdag
September – høstfest

GODT NYT ÅR

Samtidig med at bestyrelsen i Stokkemarke Beboerforening ønsker medlemmerne et godt nytår, er det også tiden, hvor medlemskabet fornyes. Bestyrelsen håber, at man stadig er interesseret i at bakke op om foreningen. – Læs mere her

ET RIGTIGT GODT OG  BEDRE NYT ÅR
til alle som kommer forbi her

Mejerigrunden, Vestre Landevej 291

er opdateret med ny beplantning. –  Se længere nede på denne side.
Beboerforeningen har indgået en aftale med Lolland Kommune om overtagelse af det 9.031 m² store område, – det tidligere Stokkemarke Andelsmejeri, – i en foreløbig 10 årig periode (begyndende fra 2016). Beboerforeningen har løbende stået for beplantning og for udviklingen og vedligeholdelsen af “Mejeriet – byens grønne område”.
Mejerigrunden plejes med nænsom hånd, så der tages stort hensyn til områdets biodiversitet: enkelte stier omkranset af vilde blomster og højt græs, som får lov at udvikle sig på naturens egne betingelser. – Se en lødig artikel om biodiversitet. Du skal logge ind med dit biblioteks-id eller med NemId
På området er der både shelter, multtoilet, vand, borde/bænke, grillrist, bålplads og et dejligt grønt område, som frit kan benyttes af alle – såvel lokale som turister.
Affaldsbeholder er der også – husk at gøre brug af den!

PROVIANT

Der er kun 650 m til indkøb i  og 900 m til indkøb hos Stokkemarke Bageri
Midt på området ligger store stammer, der danner en motionscirkel. Områdets store bålplads har været i brug ved de seneste års store og vellykkede Sankt-Hans-arrangementer.

I 2020 er der tilføjet yderligere beplantning på Mejeriet


(al beplantning er indhegnet af hensyn til evt. skade, som vildt kan forvolde): 
  • nogle forskellige hasselbuske.
  • en rødbøg (Fagus sylvatica ’Swat Magret’) som solitært træ midt på grunden.
  • samt to mammuttræer (Sequoiadendron giganteum, – også fejlagtigt  kaldet californisk kæmpefyr).
På disse kanter kan større mammuttræ ses i Knuthenborg Safaripark.
Læs mere om mammuttræer
Læs mere om Stokkemarke Andelsmejeri
Californisk kæmpefyr – som den så ud i Richs Serien, Jorden rundt med Richs, – fra begyndelsen af 1940’erne. – Denne mammut så dagens lys henne i Amerika, mens vi her til lands først lige var ved at vænne os til livet i Bronzealderen.
Så der går jo nok et par dage og nogle hektoliter gødning inden Ellerter og andre små automobiler smutter en lille tur nedenom mammutterne på Mejerigrunden.
Sponsorstøtte
De to mammuttræer, Sequoiadendron giganteum – som med tiden bliver til nogle ordentlige kæmper – er sponseret af Steens Planteskole i Nørreballe. – Stor tak for dét.

Sponsorstøtte

Hurra! – Vi har fået 6.527,81 kr. fra Stokkemarke DagliBrugs og OK, som har givet os 30% ekstra i sponsorstøtte. 
STOR TAK TIL ALLE JER DER HAR TANKET.
Bliv ved med det. Det kan mærkes.
 
Beboerforeningen har en sponsoraftale med OK. Det betyder, at der i 2019/2020 er tilgået foreningen ovennævnte beløb som sponsorstøtte. Det kan lade sig gøre, fordi så mange af jer tanker brændstof hos OK, – i alt 74 benzinkort. – Det gode er også, at aftalen foreløbigt fortsætter til 31. maj 2021. Og hvis tankningen oven i købet sker i Stokkemarke, – ja så er det også rigtigt godt for vores lokale DagliBrugs. – Her kan det også mærkes.
Læs mere om hvordan du støtter Stokkemarke Beboerforening