Beboerforeningen: Nyt

Arrangementer m.m. 2020

Sponsorstøtte

Hurra! – Vi har fået 6.527,81 kr. fra Stokkemarke DagliBrugs og OK, som har givet os 30% ekstra i sponsorstøtte. 
STOR TAK TIL ALLE JER DER HAR TANKET.
Bliv ved med det. Det kan mærkes.
Beboerforeningen har en sponsoraftale med OK. Det betyder, at der i 2019/2020 er tilgået foreningen ovennævnte beløb som sponsorstøtte. Det kan lade sig gøre, fordi så mange af jer tanker brændstof hos OK, – i alt 74 benzinkort. – Det gode er også, at aftalen foreløbigt fortsætter til 31. maj 2021. Og hvis tankningen oven i købet sker i Stokkemarke, – ja så er det også rigtigt godt for vores lokale DagliBrugs. – Her kan det også mærkes.
Læs mere om hvordan du støtter Stokkemarke Beboerforening

Sankt Hans på Mejeriet 

Vestre Landevej 291
Se hvordan det gik for sig

FLAGALLÉ

Beboerforeningen står for flaghejsning gennem hele Stokkemarke på udvalgte mærkedage.
Flagalleen opsættes i 2020 på disse dage:
Den 12. april – søndag – påskedag
Den 16. april – torsdag – dronning Margrethes fødselsdag
Den 3. maj – søndag – konfirmation AFLYST p.g.a. covid-19
Den 26. maj – tirsdag – kronprins Frederiks fødselsdag
Den 31. maj – søndag – pinsedag
Den 5.  juni – fredag – grundlovsdag
September. – høstfest

Beboerforeningens generalforsamling


torsdag den 20. august 2020 kl. 19:00
Kulturhuset
Tjennemarkevej 4
Forslag til dagsordenens pkt. 6 skal være formanden, Solveig Clausen, skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsorden

  1. Valg af 2 stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år
  4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  5. Fastsættelse af det årlige medlemskontingent efter indstilling fra bestyrelsen
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelse og 1 suppleant
  8. Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt. 
I umiddelbar forlængelse af Beboerforeningens generalforsamling afholder Beboerbladet sin generalforsamling.

Beboerbladets generalforsamling


torsdag den 20. august 2020 kl. 19:30
Kulturhuset
Tjennemarkevej 4

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabet fremlægges
  4. Valg (Steen Quistgaard udtræder, Mette Bacher (webredaktør) og Peter Yttesen (kasserer) modtager valg. Som revisor modtager Palle Rasmussen genvalg.
  5. Indkomne forslag
  6. Eventuelt
Efter Beboerforeningens og Beboerbladets generalforsamling vil politiassistent, Lars Kistrup, fra Lokalpolitiet i Nakskov orientere om et nyt tiltag under overskriften, ”Tryghedsambassadører”.

Af indholdet:
Evt. etablering af en tættere kontakt mellem borgerne i lokalområderne og politiet. Samarbejdet skal bidrage til, at politiet bliver bekendt med de problemstillinger og bekymringer, som opstår blandt borgerne i områderne, så der kan ageres på det.

Når generalforsamlingerne er overstået vil foreningerne  være vært ved et par stykker smørrebrød og en øl/vand.
VELKOMMEN TIL