Vigtige kontakter

I by og område, er der en række udvalg, forretninger og servicefunktioner, Her kan du se åbningstider, samt adresser, telefon eller link

Bager

Vestre Landevej 276
Åbningstid: XXX
Tlf.·2059 3929

Dagli´Brugs

Stokkemarke Brugsforening · Vestre Landevej 241
Tlf.·5471 1010 · e-mail (tryk
Se mere

Lægehuset

Tjennemarkevej 2
Åbningstid: XXX
Tel.: xxxx e-mail: xxx

Kirken

Tjennemarkevej 6
Åbningstid: XXX
Tel.: xxxx e-mail: xxx

Hallen

 Tjennemarkevej 14A
Åbningstid: Alle dage fra kl. 8.00 -22.00
Kontakt:
Lynge Christensen · Tel.: 4247 1288
Lene Ellehammer · Tel·: 2244 1922
Se mere

Kultur-hus

Tjennemarkevej 4
Åbningstid: Alle dage efter aftale
Kontakt:
Solveig Clausen
Tel.: 2278 2638
Se mere

Beboerbladet

REDAKTIONELT: Tel.: 54711178  
e-mail: bemo@stokkemarke.dk
ANNONCER: Tel.: 41784661
e-mail: bemo@stokkemarke.dk  

MATERIALE TIL BLADET:
Tel.: 5471 1178  
e-mail: bemo@stokkemarke.dk

Beboerforeningen

Kontakt:
Solveig Clausen · Tel.: 2278 2638
Se mere

Menighedsrådet (for Kirken)

Kontakt: Birthe Johansen
Tel: 2337 7191 · e-mail (tryk)

Selskabs lokalerne

Tjennemarkevej 14
Kontakt: Lene Ellehammer
Tel.: 22441922