Dagli´Brugsen: Nyt

Arrangementer m.m. 2020/2021

Dagli’Brugens generalforsamling 2021

afholdes onsdag d. 26. maj kl. 19,00 i Stokkemarkehallens selskabslokale
Tjennemarkevej 14 A, 4952 Stokkemarke
P.S.  Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse bedes der ske tilmelding til generalforsamlingen ved henvendelse til kassepersonalet for udlevering af billet.
Det er stadigvæk en betingelse for gennemførelsen, at myndighedernes forsamlingsforbud er ophævet. Vi vil naturligvis sørge for opfyldelse af myndighedernes krav om afstand m.m., og håber at kunder og medlemmer dermed har lyst til og interesse for at deltage i generalforsamlingen.
Generalforsamlingen vil blive annonceret på Facebook, COOP app. og ved opslag i butikken. 

Dagsorden

 
1. Valg af ordstyrer
2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner
3. Godkendelse af årsrapport, herunder meddelelse om resultatdisponering
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Indkomne forslag
(skal skriftlig være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant.
På valg til bestyrelsen er:
Torben Skude (modtager genvalg)
Joan Thorlin (modtager genvalg)
Boye Clausen (ønsker ikke genvalg)
Suppleant: Karin Keinicke Sørensen
7. Eventuelt
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Sponsorstøtte til Beboerforeningen

Hurra! – OK har i 2020 sendt 6.527,81 kr. til Stokkemarke Beboerforening som sponsorstøtte – denne gang med 30% ekstra.
STOR TAK TIL ALLE JER DER HAR TANKET
Bliv ved med det. – Det kan mærkes.
Beboerforeningen har en sponsoraftale med OK. Det betyder, at der i 2020 er tilgået foreningen ovennævnte beløb som sponsorstøtte. Det kan lade sig gøre, fordi så mange af jer tanker brændstof hos OK. – Det gode er også, at aftalen fortsætter i 2021. Og hvis tankningen oven i købet sker her i Stokkemarke, – ja så er det også rigtigt godt for vores lokale Dagli’Brugs.
Her kan det også mærkes.

NYT i Dagli’Brugsen

Tag hul på weekenden med en opmuntrende og forfriskende ”Go’ smag dag” i Dagli Brugsen” hvor vi byder på en række smagsprøver fra sortimentet.
Kom, se og smag hvad Dagli’Brugsen har fundet på denne gang.

DESVÆRRE – DESVÆRRE – DESVÆRRE – DESVÆRRE

COOP meddeler 10. september 2020:
“Vi ved desværre ikke, hvornår det kommer i gang igen.”