Dagli´Brugsen: Nyt

Dagli’Brugens generalforsamling

Med den seneste forlængelse af forsamlingsforbuddet er den ordinære generalforsamling den 15. april hermed

AFLYST

Der er ikke truffet beslutning om dato for ny generalforsamling.

Onsdag den 15. april 2020 kl. 19:00
Sted: Stokkemarkehallen, Tjennemarkevej  14A
Forslag til dagsordenens pkt. 5 skal være formanden, Egon Jacobsen, skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden if. vedtægten
1. Valg af ordstyrer.
2. Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner.
3. Godkendelse af årsrapport, herunder bestyrelsens      meddelelse om anvendelse af årets overskud.
4. Forslag fra bestyrelsen.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant.
På valg til bestyrelsen er:
Egon Jakobsen (modtager genvalg)
Solveig Clausen (modtager genvalg)
Birthe Jensen (modtager genvalg)
Laust Larsen (modtager genvalg) 
Valg af suppleant:
Lisbeth Faurum (modtager genvalg)
7. Eventuelt – herunder drøftelse af kandidater til FDB’s Landsråd

Arrangementer 2020

NYT i Dagli’Brugsen

Gode tilbud – direkte fra leveringspallerne.
– næste gang den 1. maj –  hele fredagen og  i weekend’en – eller så længe lager haves. 
Kom ind og se hvilke gode tilbud uddeleren og personalet har fundet frem til dig
Tag hul på weekenden med en opmuntrende og forfriskende ”Go’ smag dag” i Dagli Brugsen” hvor vi byder på en række smagsprøver fra sortimentet.
Kom, se og smag hvad Dagli’Brugsen har fundet på denne gang.
Se aktuelle tilbud disse fredage på    
”Go’-smag-dagene” er planlagt sådan her:
Fredag den 27. marts AFLYST p.g.a. Coronakrisen
Fredag den 29. maj
Fredag den 2. oktober
Fredag den 11. december
Vi glæder os til at se jer – alle fredage klokken 16 – 18

Renovering af OK-tanken - uge 8

Klik på billederne herunder og se et lidt større billede

Renovering af OK-tanken uge 10

Klik på billederne herunder og se et lidt større billede

Renovering af OK-tanken uge 11

Klik på billederne herunder og se et lidt større billede

Renovering af OK-tanken uge 12

Klik på billederne herunder og se et lidt større billede

Renovering af OK-tanken uge 13

Klik på billederne herunder og se et lidt større billede

Renovering af OK-tanken uge 14

Klik på billederne herunder og se et lidt større billede

Renovering af OK-tanken uge 15

Brugsens nyhedsside på stokkemarke.dk har siden uge 08 haft pladsledelsens tilladelse til en ugentlig fotografering af arbejdet som det skred frem.
Pladsledelsen har nu vurderet, at der har været for mange fotografer til stede på byggepladsen, så tilladelsen er af sikkerhedsmæssige grunde trukket tilbage. – Fra og med uge 15 kommer der således ikke flere billeder på brugsens nyhedsside.