Dagli´Brugsen: Nyt

Dagli’Brugens generalforsamling

Efter svære coronatrængsler er det nu lykkedes at kunne invitere til brugsens årlige generalforsamling. Den afholdes
tirsdag den 11. august 2020 kl. 19:00
i Stokkemarkehallens cafeteria
Tjennemarkevej 12

Forslag til dagsordenens pkt. 5 skal være formandenEgon Jakobsen, skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Se årsberetningen her 
Dagsorden if. vedtægten
1. Valg af ordstyrer.
2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner.
3. Godkendelse af årsrapport, herunder meddelelse om resultatdisponering  
4. Forslag fra bestyrelsen.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og  suppleant.
På valg til bestyrelsen er:
Egon Jakobsen (modtager genvalg)
Solveig Clausen (modtager genvalg)
Birthe Jensen (modtager genvalg)
Laust Aagaard Larsen (modtager genvalg) 
Valg af suppleant:
Lisbeth Faurum (modtager ikke genvalg)
7. Eventuelt
P.S.  
Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse bedes der ske tilmelding til generalforsamlingen ved henvendelse til brugsens kassepersonale for udlevering af billet. 
Under generalforsamlingen vil brugsen servere en øl/vand.
Opmærksomheden henledes på sundhedsmyndighedernes regler om afstand m.m.

Stokkemarke, den 6. juli 2020

Arrangementer 2020

NYT i Dagli’Brugsen

Gode tilbud – direkte fra leveringspallerne.
– næste gang den 3. juli –  hele fredagen og  i weekend’en – eller så længe lager haves. 
Kom ind og se hvilke gode tilbud uddeleren og personalet har fundet frem til dig
Tag hul på weekenden med en opmuntrende og forfriskende ”Go’ smag dag” i Dagli Brugsen” hvor vi byder på en række smagsprøver fra sortimentet.
Kom, se og smag hvad Dagli’Brugsen har fundet på denne gang.
Se aktuelle tilbud disse fredage på    
”Go’-smag-dagene” er planlagt sådan her:
Fredag den 27. marts AFLYST p.g.a. Coronakrisen
Fredag den 29. maj AFLYST p.g.a. Coronakrisen
Fredag den 2. oktober
Fredag den 11. december
Vi glæder os til at se jer – alle fredage klokken 16 – 18