Dagli´Brugsen: Nyt

Dagli’Brugens generalforsamling

Onsdag den 19. april 2020 kl. 19:00
Sted: Lokaleadresse følger
Forslag til dagsordenens pkt. 5 skal være formanden, Egon Jacobsen, skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Dagsorden if. vedtægten
1. Valg af ordstyrer.
2. Bestyrelsens beretning og orientering om fremtidsplaner.
3. Godkendelse af årsrapport, herunder bestyrelsens      meddelelse om anvendelse af årets overskud.
4. Forslag fra bestyrelsen.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og 1 suppleant.
7. Eventuelt – herunder drøftelse af kandidater til FDB’s Landsråd
Når generalforsamlingen er overstået
vil der være kaffe/the, øl og vand samt pålægsfade. Pris for dette traktement er 25,- kr. – Billetter hertil købes i Dagli’Brugsen. 
Det koster naturligvis ikke noget at deltage i selve generalforsamlingen.

Arrangementer 2020

NYT i Dagli’Brugsen – PALLESALG

– den første fredag i måneden. 
Gode tilbud – direkte fra leveringspallerne.
– næste gang den 7. februar –  hele fredagen og  i weekend’en. 
Smagsprøver fredag mellem kl. 15 og 17
Kom ind og se hvilke gode tilbud uddeleren og personalet har fundet frem til dig.

FASTELAVN i Brugsen

Søndag den 23. februar kl. 10:00 begynder tøndeslagningen. 
Der slås til en lettere tønde for børn til og med 5 år. – Og til en lidt større tønde for børn fra 6 år.
Begge steder er der præmier til konge, dronning og bedste kostume.
Godtepose til børnene. – Kaffe/the og fastelavnsboller til de voksne.
Velkommen til

SMAG PÅ

Tag hul på weekenden med en opmuntrende og forfriskende ”Smag på Dagli Brugsen” hvor vi byder på en række smagsprøver fra sortimentet.
Kom, smag og se hvad Dagli’Brugsen har fundet på denne gang.
”Smag-på-dagene” er planlagt sådan her:
Fredag den 27. marts
Fredag den 29. maj
Fredag den 02. oktober
Fredag den 11. december
Vi glæder os til at se jer – alle fredage klokken 15 – 17