Dagli´Brugsen: Nyt

Arrangementer m.m. 2020/2021

Dagli’Brugens generalforsamling 2021

Årets generalforsamling afholdes tirsdag d. 20. april kl. 19,00 i Stokkemarkehallen.

Det er en betingelse for gennemførelsen, at myndighedernes forsamlingsforbud på dette tidspunkt er ophævet. Vi vil naturligvis sørge for opfyldelse af myndighedernes krav om afstand m.m., og håber at kunder og medlemmer dermed har lyst og interesse for deltagelse.

Generalforsamlingen vil blive annonceret på Facebook, COOP app., ved opslag i butikken og naturligvis på denne side. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen 

Dagsorden, foreløbig

 
1. Valg af ordstyrer
2. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner
3. Godkendelse af årsrapport, herunder meddelelse om resultatdisponering
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Indkomne forslag
(skal skriftlig være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant.
På valg til bestyrelsen er:
Torben Skude
Joan Thorlin
Boye Clausen
Suppleant: Karin Kainicke Sørensen
7. Eventuelt

Sponsorstøtte til Beboerforeningen

Hurra! – OK har sendt 6.527,81 kr. til Stokkemarke Beboerforening som sponsorstøtte – og nu med 30% ekstra.
STOR TAK TIL ALLE JER DER HAR TANKET
Bliv ved med det. – Det kan mærkes.
Beboerforeningen har en sponsoraftale med OK. Det betyder, at der i 2019/2020 er tilgået foreningen ovennævnte beløb som sponsorstøtte. Det kan lade sig gøre, fordi så mange af jer tanker brændstof hos OK, – i alt 74 benzinkort. – Det gode er også, at aftalen foreløbigt fortsætter til 31. maj 2021. Og hvis tankningen oven i købet sker her i Stokkemarke, – ja så er det også rigtigt godt for vores lokale Dagli’Brugs.
Her kan det også mærkes.

NYT i Dagli’Brugsen

Tag hul på weekenden med en opmuntrende og forfriskende ”Go’ smag dag” i Dagli Brugsen” hvor vi byder på en række smagsprøver fra sortimentet.
Kom, se og smag hvad Dagli’Brugsen har fundet på denne gang.

DESVÆRRE – DESVÆRRE – DESVÆRRE – DESVÆRRE

COOP meddeler 10. september 2020:
“Vi ved desværre ikke, hvornår det kommer i gang igen.”