Foreninger m.m.

FORENINGER m.m.

STOKKEMARKE

Foreningslivet i Stokkemarke og omegn, har altid ….

Foreningslivet er en af Stokkemarke og omegns stærkeste kendetegn. Masser af aktiviteter gennem vinteren, og større fællesarrangementer også om sommeren. 
Ud over de nævnte foreninger, er Kirken/Menighedrådet og Dagli´Brugsen også stærke bidragsydere til arrangementer i byen.  
Foreningerne har to primære mødesteder:
Hallen, Tjennemarkevej 14A og
Kultur-Huset, Tjennemarkevej 4 samt
Mejeriet,  Vestre Landevej 297, hvor der også er shelter, benyttes flittigt om sommeren, og det er her Sankt Hans aften afholdes.

 

Scroll til toppen