Keldernæs Beboerforening: Nyt

Aktiviteter 2020

Torsdag den 16. januar kl. 19.00
starter jydewhist og EDB med Hans Henrik som underviser

 

Torsdag den 23. januar kl. 19.00 Banko

Kaffe og kage kan købes til 15.00 kr.

 

Torsdag d.6 februar 

Jydewhist og EDB

 

Torsdag d.20 februar 

Jydewhist

 

Generalforsamling onsdag d.26. februar

 

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling i “Dueslaget”, Godthåbsvej 7


Dagsorden:

1. Velkomst af formand

2. Valg af dirigent

3. Valg af 2 stemmetællere

4. Valg af sekretær

5. Formandens beretning

6. Fremlæggelse af regnskab

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af 2 suppleanter

9. Valg af revisor

10. Valg af 1 revisorsuppleant

11. Fastlæggelse af kontingent for 2021

12. Indkomne forslag

13. Eventuelt

 

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før til 

 

Formand: Aage Andersen

Saltvig Hovvej 32 4952 Stokkemarke.

aabasaltvig@gmail.com, tlf. nr. 54 71 12 50

 

Husk!

Du skal have betalt kontingent for 2020 for at kunne stemme ved generalforsamlingen.

Scroll til toppen