Dagli´Brugsen: Sket og arkiv

Se året 2020

Dagli’Brugens generalforsamling 2020

afholdt tirsdag d. 11. aug. i Stokkemarkehallens
lokaler er vel overstået – i god ro og orden.
Se referatet her
Se årsberetning 2019 her

tankanlægget har på grund af forurening gennemgået en omfattende oprensning og renovering i perioden fra 17. februar til 15. maj.

OK’s Miljøforening betaler for selve oprensningen, mens det er DagliBrugsen, som afholder udgifterne – ca. 1,9 mio kroner – til det nye tankanlæg.
Som det ses af billederne nedenfor – uge for uge –  er der gravet dybt.  – Desværre var det nødvendigt.

Renovering af OK-tanken - uge 8

Klik på billederne herunder og se et lidt større billede. Herefter kan du klikke på pil højre  eller pil venstre  <  for at bladre.

Renovering af OK-tanken uge 10

Klik på billederne herunder og se et lidt større billede. Herefter kan du klikke på pil højre  eller pil venstre  <  for at bladre.

Renovering af OK-tanken uge 11

Klik på billederne herunder og se et lidt større billede. Herefter kan du klikke på pil højre  eller pil venstre  <  for at bladre.

Renovering af OK-tanken uge 12

Klik på billederne herunder og se et lidt større billede. Herefter kan du klikke på pil højre  eller pil venstre  <  for at bladre.

Renovering af OK-tanken uge 13

Klik på billederne herunder og se et lidt større billede. Herefter kan du klikke på pil højre  eller pil venstre  <  for at bladre.

Renovering af OK-tanken uge 14

Klik på billederne herunder og se et lidt større billede. Herefter kan du klikke på pil højre  eller pil venstre  <  for at bladre.

Renovering af OK-tanken uge 15

Klik på billederne herunder og se et lidt større billede. Herefter kan du klikke på pil højre  eller pil venstre  <  for at bladre.
Der er en del billeder, men anledningen er jo også noget ganske særligt,
nemlig dagen hvor tanken kom på plads i det store hul.

Renovering af OK-tanken uge 16

Klik på billederne herunder og se et lidt større billede. Herefter kan du klikke på pil højre  eller pil venstre  <  for at bladre.

Renovering af OK-tanken uge 17

Klik på billederne herunder og se et lidt større billede. Herefter kan du klikke på pil højre  eller pil venstre  <  for at bladre.

Renovering af OK-tanken uge 18

Klik på billederne herunder og se et lidt større billede. Herefter kan du klikke på pil højre  eller pil venstre  <  for at bladre.

Renovering af OK-tanken uge 19 - nu går det hurtigt

Klik på billederne herunder og se et lidt større billede. Herefter kan du klikke på pil højre  eller pil venstre  <  for at bladre.

Renovering af OK-tanken uge 20 - åbner fredag den 15. maj

Klik på billederne herunder og se et lidt større billede. Herefter kan du klikke på pil højre  eller pil venstre  <  for at bladre.

... så er Dagli'Brugsens OK-tank i drift igen

… og Birthe og Arne Nordmands have,

som gik så grueligt meget igennem
– på den anden side af plankeværket – 

kom også til hægterne igen.

En stor del af ovenstående billeder er taget fra netop deres have.

Stor tak for det.

Klik på billederne herunder og se et lidt større billede. Herefter kan du klikke på pil højre  eller pil venstre  <  for at bladre.
Scroll til toppen