Beboerforeningen

Stokkemarke Beboerforening

Kulturhuset - Beboerforeningens hjemsted

VEDTÆGTER

BESTYRELSEN

Solveig Clausen, formand, 22782638
Kaj Andersen, næstformand, 21628405
Boye Clausen, kasserer, 20425203
Lise Andersen, sekretær, 21277018
John Rasmussen, 40156699
Lynge Christensen, 42471288
Bent Mortensen, 22755114
Stig Andresen, suppleant, 52301017

FORMÅL

Foreningens formål er at varetage beboernes og områdets tarv. Enhver beboer i Stokkemarke sogn kan blive medlem. Personer, der føler sig knyttet til nævnte område, kan ligeledes optages som medlemmer. Foreningen står for en række aktiviteter fx. flaghejsning på udvalgte mærkedage, samt flere fælles arrangementer som fx Sankt Hans aften på mejerigrunden og juletræstænding på Torvet m.m.

BRUGERRÅDET

består af formændene i de enkelte foreninger. Stokkemarke Beboerforening er formand i ”Brugerrådet” og administrerer som sådan brug af “Kulturhuset”.
Står samtidig for administrationen af tilmeldinger til brug af Kulturhuset.
Adressen er: 
Tjennemarkevej 4
4952 Stokkemarke
Kontakt Solveig Clausen,  22782638

MEDLEMSSKAB OG PRISKontakt: formand, Solveig Clausen, tlf. 2278 2638 eller kasserer, Boye Clausen, tlf. 2042 5203
Medlemsskab, som er et husstandsmedlemskab, koster 100,- kroner for et helt år. 
Vi glæder os til at se dig.
Solveig Clausen
Kaj Andersen
Boye Clausen
Lise Andersen
John Rasmussen
Lynge Christensen
Bent Mortensen
Stig Andresen
Scroll til toppen