Velkommen til Stokkemarke.dk

NYHED: Niels Caning har truffet aftale med pastor emeritus Ole Opstrup, Halsted om at holde båltalen ved Sct. Hans arrangementet.

 

 

DAGLIGBRUGSEN STOKKEMARKE`s UDDELER FRATRÆDER

Vi skal hermed meddele, at Jane Juul Skytte fratræder som Uddeler i DagliBrugsen Stokkemarke den 31. marts 2023, for at gå på seniorpension.

Vi takker for samarbejdet og ønsker Jane held og lykke fremover. Jane har været en meget dygtig og afholdt uddeler, som vil blive savnet.

Stillingen er slået op med ansøgningsfrist den 5. februar.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

                                                Handicappris

Lolland Kommunes handicappris 2022 skal uddeles.
Modtagere af prisen: Prisen uddeles en gang årligt og kan tildeles

• en borger eller en borgergruppe i Lolland Kommune, der har gjort en særlig indsats til gavn for handicappede borgere.
• en handicappet borger i Lolland Kommune, der har bevaret et aktivt liv, og som kan være et eksempel for andre.
• en virksomhed i Lolland Kommune, der har gjort en særlig indsats for at lette tilgængeligheden for og kontakten til handicappede borgere. Herunder også:
virksomheder, der har gjort en indsats for at kunne beskæftige handicappede på normale arbejds- og lønvilkår.
Vinderen af prisen vil modtage 5.000 kr.
Indstilling af kandidater
Alle med fast bopæl i Lolland Kommune kan indstille kandidater til prisen. Motiverede indstillinger til prisen sendes til Lolland Kommune via Digital Post på borger.dk eller eboks.dk. Skriv ”Handicappris/Ulla Thaaning” i emnefeltet. Er du fritaget fra Digital Post, sendes den til Lolland Kommune, Strategi og Politik, Torvet 3, 4930 Maribo, kuverten mærkes Handicappris.
Indstillinger skal være modtaget af Lolland Kommune senest torsdag den 27. oktober 2022.
Tildeling af prisen
Lolland Kommunes Handicapråd udvælger kandidat/kandidater, der skal modtage årets handicappris. Prisoverrækkelsen vil finde sted tirsdag den 15. november 2022

LAG Sydhavsøerne sparker 2023 i gang – med din hjælp!

Foreninger i Lolland Kommune
Mail:lag-sydhav@outlook.dk

Ref.: MT Dato: 10. august 2022 Telefon: 6016 8013

Den nye Lokale Aktionsgruppe, der skal støtte foreninger og virksomheder med penge til udviklingsprojekter i perioden 2023-2027, vil den 24. august klokken 19.00 i Dannemare Forsamlingshus, og den 30. august klokken 19.00 i Stubbekøbing Gl. Rådhus tage de første spadestik til den vigtige strategi, der skal danne rammen for bestyrel- sens beslutninger i de kommende år.
Bestyrelsen vil meget gerne se dig til dette arrangement.
Alle borgere, foreninger og virksomheder kan blive medlemmer ved at dukke op til borgermøderne, og det er medlemmerne i LAG’en der beslutter retningen for vores strategi.
Vi deler 3 millioner kroner ud til udviklingsprojekter om året, så det er vigtigt at pen- gene havner de rigtige steder. På borgermøderne skal vi debattere i hvilken retning LAG Sydhavsøernes støtte skal pege i de kommende 5 år.
I perioden 2015-2022 delte LAG’en på Lolland og Falster 21 millioner kroner ud til over
75 projekter, og disse projekter har sat gang i udviklingen i mange foreninger, og har hjulpet mere end 40 iværksættere med den svære opstart.
Det er vores forhåbning at så mange foreninger, privatpersoner, og virksomhedsejere som muligt vil komme og sætte deres præg på aftenerne, så LAG Sydhavsøerne får en udviklingsstrategi der virkelig afspejler Lolland og Falsters ønsker for fremtiden.
LAG’erne skaber faktisk lokalt baseret udvikling, og det er nu man skal møde op, hvis man vil have indflydelse på hvor pengene skal bruges. Det er strategien der er sty- ringsværktøjet for bestyrelsen – det er strategien der er bestyrelsens rettesnor i de kommende 5 år.
Hvad skal pengene gå til:
Kultur eller natur
Foreninger eller virksomheder?
Store eller små projekter?
Kommunale eller private projekter?
Sport eller musik?
Hoteller eller shelters?
Øl eller vin?
Land eller by?
Havne eller haver?
Unge eller ældre?
Husk at tilmelde dig på følgende mail: lag-sydhav@outlook.dk

Du er meget velkommen til at tage andre med til møderne. Som nævnt bliver man medlem ved at dukke op, og alle over 15 år kan deltage.
Når de to borgermøder er afholdt, vil en ekstern konsulent sammenskrive alle de mange inputs, og den 22. september 2022 bliver der afholdt et fælles møde, hvor I vil blive præsenteret for 2-3 forslag til retninger for LAG Sydhavsøernes fremtidige Ud- viklingsstrategi. På dette møde beslutter medlemmerne så den endelige strategi!
Men hvis du ikke deltager enten den 24. eller den 30. august, får du ingen indflydelse! Så kom og skab udvikling på Falster og Lolland. Vi har 15.000.000 kroner der skal ud og skabe udvikling – du skal vise bestyrelsen for LAG’en den rette kurs!
Med venlig hilsen
Jens Erik Jørgensen           Martin Tange

Formand                                     Daglig ansvarlig

Er du uheldig og få denne henvendelse af to kanaler beklager vi på forhånd. GDPR-reglerne gør at vi ikke har mu- lighed for at se hvilke foreninger vores 2 kommuner har sendt til.

Menighedsrådsmøde, manglende svar og bortvisning af tilhører

Den 1. juni var der menighedsrådsmøde i konfirmandstuen ved Stokkemarke Kirke. Jeg var med som tilhører på vegne af Beboerbladet, men også en halv snes andre var til stede. Mødet forløb efter min opfattelse som et menighedsrådsmøde nu engang forløber, men med nogle bemærkelsesværdige undladelser vedr. menighedsrådets virke og præsteembedet – og så en bortvisning (af mig).
En borger havde sendt et brev til menighedsrådet med 3 spørgsmål, som blev behandlet på mødet:
1:Hvad vil menighedsrådet gøre for at Laura kommer tilbage i sit embede i Stokkemarke?
Formanden svarede ikke på spørgsmålet, men nævnte under et efterfølgende punkt, at hun/menighedsrådet satser på, Laura vil vende tilbage.
2:Er i villige til at gå af og indkalde til nyt valg. JA/NEJ
Formanden svarede ikke på spørgsmålet, men oplyste, at et menighedsrådsmedlem ikke kan afskediges/smides ud, hverken af menighedsrådet, stiftet eller andre.
3: Hvorfor har menighedsrådet nægtet at være med i konfliktmægling?
Formanden svarede ikke på spørgsmålet, men oplyste, at Arbejdstilsynet havde fået et svar, som de havde godkendt.

Pastoratsammenlægning i høring
Der er sendt et forslag i høring om at sammenlægge Stokkemarke og Østofte pastorater. Formanden oplyste i den forbindelse bl.a., at hun/menighedsrådet satsede på, at Laura kom tilbage. Det blev besluttet, at to menighedsrådsmedlemmer skriver forslag til høringssvar, som fremlægges til godkendelse på næste menighedsrådsmøde. Af svaret skal fremgå, at menighedsrådet ønsker, at præsten bor i Stokkemarke.
Afvist dagsordenspunkt og bortvisning
Under punktet eventuelt ønskede medlem af menighedsrådet, Jan Bertelsen, at han gerne ville have en debat i menighedsrådet om de udtalelser, formand og næstformand har stået bag i Beboerbladet og på Facebook. Han havde bedt om at få det med som et punkt på mødet, men det var afvist af formanden inden mødet.
Formanden oplyste, at skrivelserne efter hendes mening var den enkeltes ansvar, og ikke var egnet til at drøfte på et Menighedsrådsmøde. Jan Bertelsen fandt det fortsat vigtigt at drøfte udtalelserne, så menigheden fik at vide, hvad der er menighedsrådets holdning.
Formanden, Birthe Johansen oplyste herefter, at hun udenfor referat ikke var tilfreds med pressens, borgernes og Beboerbladets behandling af sagen/udtalelserne. Hun sagde bl.a. at hun var skuffet over, at ”Beboerbladet er sunket så lavt”.
Som Beboerbladets repræsentant gjorde jeg opmærksom på, at jeg var til et offentligt møde, og måtte have ret til at citere hende for hendes udtalelser. Det fik hende til at beslutte at bortvise mig for som tilhører at tale under mødet. Dermed sluttede menighedsrådsmødet så for mig!
Bent Mortensen

Ny vognpark i Stokkemarke
Mon I bemærket har – dét, der ud for Brugsen var…
Forleden blev det observeret, at Brugsen i Stokkemarke har fået flotte nye indkøbsvogne, der står og skinner under halvtaget. Nu kan du fylde dine mange varer i en – eller flere (!) – af de flotte nye indkøbsvogne.
Se vognparken HER
Brugsens vognpark

 

Spændende læsning om politiets arbejde i lokalområdet

Af Mette Bacher

Under overskriften: Borgernært politi er der sendt et ret interessant og læseværdigt nyhedsbrev ud til borgerne i lokalområdet. Her kan man læse, hvilke sager, der har væreti lokalområderne, herunder er Stokkemarke også med i statistikken, og man kan læse sig frem til, om der har været en sag om vold, lige her har der været én episode, står der. Vold – det skal vi da ikke have i Stokkemarke (!) – men også om trafikkontrol, antallet af indbrud i biler m.m. Du kan læse om politiets arbejde her:

DIAlogen marts 2021 Lolland

 

Velkommen til 2021 – og årets første dag i Stokkemarke

AF: Mette BacherAt fejre årsskiftet, er der mange, der gør. Nogen mere, end andre. Og folk har ikke i slutningen af 2020 holdt sig tilbage, når det handler om fyrværkeri. Så når det nye år skydes ind, da har danskerne i år brugt godt 400 millioner kroner alene til fyrværkeri – og her topper Lolland-Falster med flest indkøb af raketter og lignende, fortæller prognosen for 2020. Men med 2020 som et besynderligt år, hvor Covid19 har lagt sig som en tung dyne over Danmark, da blev nytåret ganske anderledes, end det plejer. Således måtte vi ikke holde store fester denne gang, eller være mange – med gæster udefra. Og der var derfor grund til at frygte, at det ville bryde løs i storbyerne med utilfredse individer, der lige meget hvad, skulle af sted til en stor fest. – Men folk opførte sig rimeligt og pænt, lød det fra politiet om formiddagen, den 1. januar.
Redaktricen, der i de senere år ikke har set det helt store i Nytårsfejringer, men mere er til juletraditioner, var derfor tidligt på færde, den 1. januar. Arh, tidligt og tidligt er  nu så meget sagt, for Stokkemarke Brugs åbnede først klokken 10 denne 1. januar, 2021, og derfor blev kameraet taget med i bilen, og selvom vejret var trist, gråt og regnfuldt, så blev der knipset lidt billeder ved indkørslen til Stokkemarke. Her kan man tydeligt se, at byen virkede stendød. Der var ingen mennesker på gaden – og ingen biler i sigte.Og da billederne var i kassen, gik turen hen til Brugsen, hvor Deres udsendte nu kan prale af at være årets første kunde. Resten af dagen, den 1. januar var ikke ligefrem opmuntrende, vejrmæssigt set – men til gengæld blev det et fantastisk flot vejr, dagen der på. Så den 2. januar bød på et usædvanligt smukt vejr med lyseblå himmel, solskin og klar luft. – Og bemærk så lige, at døgnet er tiltaget med godt ti minutter. Én ting tør vi godt love. Vi går lysere tider i møde – i hvert fald, når vi tænker på, at et forår venter lige om hjørnet – og hvis alle nu også husker at passe på derude, så ser det da ikke helt værst ud.

 

En julehilsen fra politiet

Også hos politiet har man været påvirket af Corona-situationen, så flere tiltag, som at mødes med borgerne, er blevet aflyst. Men denne julehilsen fra politiet fortæller, at man gerne vil hjælpe, hvis nogen mener, der bør være en fartkontrol ved byerne. I den forbindelse har Stokkemarke.dk´s journalist bemærket, at den ene fartkontrolstander, som står ved indkørslen til Stokkemarke, hvis man kommer fra Maribo og skal til Nakskov, endelig (!) er blevet aktiveret, så den fungerer. Og det efter måneders udfald, hvor den ikke har fungeret. Dermed bliver alle, der skal igennem Stokkemarke mindet om deres fart, hvad enten man skal til Nakskov eller til Maribo og skal igennem byen. Det ligger meget godt i tråd med den hilsen, der er landet fra politiet, der skriver om fartkontroller. 

Hvor skal vores næste fartkontrol placeres?

En hilsen fra: SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS POLITI

Borgerne i lokalsamfundene er dem, der på tætteste hold oplever, når der bliver kørt for hurtigt på vejene – det gælder både ved landsbyens gadekær og på lange, lige strækninger i det åbne landskab. – Vi kan med borgernes hjælp tilrettelægge og målrette vores færdselskontroller, så de giver bedst mening i forhold til placering og tidspunktet, siger vicepolitiinspektør Erik Mather, der er leder af færdselsafdelingen. Han fortsætter: – Vi er glade for borgernes henvendelser. I nogle tilfælde viser det sig, at trafikanterne ganske rigtigt kører alt for hurtigt, og det resulterer i en bøde, måske et klip i kørekortet eller en betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten. Måske viser det sig, at trafikanterne kører, som de skal, men politiet vurderer efterfølgende, om kontrollen giver anledning til andre indsatser eller færdsels-tekniske tiltag. Flere end 800 gange var færdselsafdelingen i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ude at måle hastighed på vejene i 2019 – på direkte foranledning af borgerne. De havde nemlig bestilt en færdselskontrol på politiets hjemmeside. Det er et velkomment supplement til de kontroller og færdselsindsatser, som politikredsen selv sætter i værk ud fra grundige analyser af trafikken. Det handler om trafiksikkerhed. Det er dokumenteret, at for høj hastighed er medvirkende årsag til alt for mange færdselsuheld, og jo hurtigere, der bliver kørt, jo alvorligere bliver skaderne. Det gælder både de materielle og menneskelige skader. Så derfor er det afgørende, at hastigheden bliver reduceret. – Vi kan heldigvis konstatere en tendens til, at gennemsnitshastigheden bliver reduceret efter fx. et års mål-rettede færdselsindsatser på en strækning, siger Erik Mather. Ordningen med: bestil en færdselskontrol blev sat i søen i vores politikreds i 2014 som en forsøgsordning, og det har været en så stor succes, at den nu er blevet udbredt til hele landet. Når bestillingen er lavet på politiet hjemmeside, får borgeren en kvittering og en tilbagemelding, om kontrollen kan gennemføres. Der kan være trafikforhold, der gør, at målingen ikke kan laves, men i de fleste tilfælde er svaret positivt, og inden for de kommende 30 dage bliver kontrollen gennemført.Du kan bestille en færdselskontrol her: www.politi.dk/bestilenbetjent.Fra 1. januar til 31. oktober 2020 er der gennemført 594 kontroller, som er bestilt af borgerne på politiets hjemmeside. Heraf er de 50 kontroller gennemført i Lolland Kommune.

Web: www.politi.dk/sydsjaelland

Facebook: [www.facebook.com/ssjlfpoliti/]www.facebook.com/ssjlfpoliti/

Twitter: twitter.com/SSJ_LFPoliti

Politiet lagde vejen forbi Stokkemarke den 7. oktober.

De to betjente og deres politibus vakte opsigt foran Stokkemarke Brugs, og en del lagde vejen forbi for at hilse på og spørge om gode råd. – Det et mit indtryk, at det har sin berettigelse, for 15-20 personer kom hen og talte med os, og spurgte om forskelligt. Ikke så meget mht. at der sker alvorlige ting i selve Stokkemarke, for det er mit indtryk, at det er der heldigvis ikke meget af i området, men mere for at få råd, hvis man eksempelvis skal have et nyt pas osv., fortæller Lars Kistrup til Stokkemarke.dk

Covid-19 er der stadig

Det danske samfund er stadig belastet af Covid-19, som desværre er årsagen til en ny omgang smittestigning i landet. Alle skal stadig tage det alvorligt. Skal du i Brugsen for at handle, så husk at spritte hænderne, tag handsker på, og på med mundbindet, hvis du skal ud at køre i den offentlige transport.

– Hold nu den afstand, forsøg at undgå den tætte kontakt med andre, når du handler. Sig det til dine børn eller teenagere, og forstår de det ikke, eller tror, at alvoren ikke rammer lige præcis dem, så sig det én gang til. Stokkemarke er ingen undtagelse. Heller ikke selvom byen er vågnet op igen, mange aktiviteter er genoptaget, og vi kan mødes, frit, men efter eget valg – og med behørig afstand.

Når Stokkemarke tager sig smukkest ud, en tidlig søndag morgen. Foto Mette Bacher

[“] “Hovedgaden” i Stokkemarke på årets allerførste dag i 2021


 

Scroll til toppen