Plejehjemmets venner: Nyt

Stokkemarke Plejehjems Venneforening

Har afholdt ekstraordinært generalforsamling 9. november 2021 på grund af nedlægningen af foreningen.

Vi må erkende at vores tid som venneforening er slut.

Vedtægterne er ikke mere foreneligt med centrets formål, da det er et lukket center. Så formålet med Venneforeningen kan ikke indfries.

Derfor nedlægges Venneforeningen.

18 medlemmer deltog i mødet og alle var enige om foreningens ophør pr. 31 december 2021.

For bestyrelsen Lise Andersen