Historien – bygninger og steder

Alderdomshjemmet

Stokkemarke Alderdomshjem

Stokkemarke alderdomshjem, Vestre Landevej 199

Alderdoms-hjem

I 1916 byggede Stokkemarke kommune et alderdomshjem. Det var dengang en sjælden begivenhed i en landkommune, at man opførte et moderne offentligt hjem for kommunens ældre beboere. Grunden blev skænket af sognerådsformanden G.B.R. Sunke, Surholdtgård. Hjemmet havde 20 stuer, bolig for forstander, personale og en sygeplejerske. Der var nemlig yderligere blevet indrettet en sygestue med plads til 3 senge, hvor byens læge og sygeplejersken tog sig af patienter ude fra sognet, der havde brug for ekstra pleje (på nudansk aflastning). Noget usædvanligt i 1916. Sygeafdelingen blev lukket i 1960érne. Selve alderdomshjemmet blev først i 1994 afløst af Stokkemarke Plejecenter (Toftevej 54 -102). Bygningerne blev solgt i 1996,- nu Stokkemarke Hus.

©

Artikel: Henning Rasmussen,
Foto: Steen Quistgaard

Byen ....

Historiens enkle vej til byen Mange har levet i byen i en tid hvor byen både var en selvstændig kommune, og samtidig en vigtigt og driftig handelsby. Vores historiker, Henning Rasmussen, fortæller, krydre data og faktiske oplysninger med egne oplevelser og erindringer. Vi håber du/I - som turist på gennemrejse, ny-tilflytter eller beboer med mange år i byen, vil få et historisk perspektiv, der giver flere oplevelser og glæder ved at færdes i by og område. Disse sider er et nyt tiltag, der skal viser steder, huse og sammenhæng i byen. Se den alfabetiske gennemgang, eller se numre på oversigtkort, og find den aktuelle side via denne webside. Velkommen til by og område!

.... og Torvet

Sammenhænget mellem Torvet, Kultur-huset, (Stokkemarke gamle Skole), Kirken og Hallen er tydelig. Det er et stærkt omdrejningspunkt for byen. Derfor udgår "Spor i Landskabet" fra Torvet (folder om turene findes i de gule standere foran Kultur- huset. På Torvet foran Kirken (mod Vestre Landevej), har der tidligere været assyl/fattighus, og i mange år var det blot et lille grønt område. En (område-) fornyelse i 2011, giver nu rum til sammenhæng og - også for dig/jer - en mulighed for stille og roligt at nyde området fra de opstillede borde/bænke. Husk, der er både Brugs og Bager lige ved Torvet. Bageren er skråt til højre på Hovedgaden (Vestre Landevej) og Brugsen ligge få hundrede meter nede af Hovedvejen til venstre (> hvis du står på Torvet med (den smukke) Kirke "i ryggen").

Scroll til toppen