Historien – bygninger og steder

EL-værket

EL-værket, Vestre Landevej 270

EL-værket

I 1912 blev der bygget et elektricitetsværk i Stokkemarke. Det var et jævnstrømsværk!
Jævnstrøm havde en meget svingende spænding, alt afhængig af forbruget.
Af hensyn til forsyningssikkerheden var det nødvendigt at el-værkets bestyrer havde døgnvagt, og derfor havde bolig i bygningen.
1934 blev el-værket nedlagt, og man gik over til vekselstrøm, som blev produceret i Maribo. Sognerådet købte el-værkets bygning og indrettede det til administrationsbygning med kommunekontor med brandsikret arkivrum og stor pengebox.
Sognerådet fik et stort mødelokale, hvor der blev plads til at biblioteksforeningen kunne opsætte bogreoler til udlånsbøger.
Bestyrerboligen blev indrettet som bolig for en kommunekasser.
På loftet over kontoret var indrettet en skolestue som blev brugt af
håndværkerforeningen til teknisk- og handelsskole for sognets lærlinge.
Ved kommunalreformen i 1970 ophørte sognerådet, og dermed kommunekontoret. Biblioteket flyttet til Kulturhuset (Stokkemarke Gamle Skole. Tjennemarkevej 4; red), og der blev oprettet et lokalarkiv i lokalerne.
Arkivet er nu flyttet til Maribo, og bygningen solgt til privat.

Kommunekasser:
1940 -1947 Rita Jensen
1947 – 1970 Ove Jørgensen

Historie: En nat under 2. Verdenskrig var der indbrud i den store box som havde en panserdør, men tyvene brød igennem ydermuren, bagvæggen var enden af boxen. De tog hvad der var af rationeringsmærker. De var i høj kurs på den sorte børs. Sporene efter indbrudet kan stadig ses på væggen!

©

Artikel: Henning Rasmussen,
Arkiv-foto: Arkiv.dk
Foto: Steen Quistgaard

Byen ....

Historiens enkle vej til byen Mange har levet i byen i en tid hvor byen både var en selvstændig kommune, og samtidig en vigtigt og driftig handelsby. Vores historiker, Henning Rasmussen, fortæller, krydre data og faktiske oplysninger med egne oplevelser og erindringer. Vi håber du/I - som turist på gennemrejse, ny-tilflytter eller beboer med mange år i byen, vil få et historisk perspektiv, der giver flere oplevelser og glæder ved at færdes i by og område. Disse sider er et nyt tiltag, der skal viser steder, huse og sammenhæng i byen. Se den alfabetiske gennemgang, eller se numre på oversigtkort, og find den aktuelle side via denne webside. Velkommen til by og område!

.... og Torvet

Sammenhænget mellem Torvet, Kultur-huset, (Stokkemarke gamle Skole), Kirken og Hallen er tydelig. Det er et stærkt omdrejningspunkt for byen. Derfor udgår "Spor i Landskabet" fra Torvet (folder om turene findes i de gule standere foran Kultur- huset. På Torvet foran Kirken (mod Vestre Landevej), har der tidligere været assyl/fattighus, og i mange år var det blot et lille grønt område. En (område-) fornyelse i 2011, giver nu rum til sammenhæng og - også for dig/jer - en mulighed for stille og roligt at nyde området fra de opstillede borde/bænke. Husk, der er både Brugs og Bager lige ved Torvet. Bageren er skråt til højre på Hovedgaden (Vestre Landevej) og Brugsen ligge få hundrede meter nede af Hovedvejen til venstre (> hvis du står på Torvet med (den smukke) Kirke "i ryggen").

Scroll til toppen