Historien – bygninger og steder

Boghandel

Stokkemarke Boghandel, Vestre Landevej 302

Boghandel

1923 byggede A. J. Bruun sit hus, der havde et forretningslokale og bolig for en familie.
Her åbnede han en boghandel. Bruun var udlært kontrolassistent og fungerede som sådan hver måned på Abed Mejerigård og på Knuthenlund.En kontrolassistent er en faguddannet person, som kom på gårdene og udtog mælkeprøver fra hver enkelt ko. Han vejede prøven, fedtbestemte mælkens indhold og udregnede koens ydelse på årsbasis mht. antal kg mælk og smør. Disse tal blev indført i koens ”årbog” samt i gårdens store besætningsprotokol.
Boghandler Bruun mente, at der måtte være et marked for slag af disse protokoller. Han købte protokolbladene hjem fra trykkeriet og ansatte bogbinder – Kaj Madsen – som samlede og indbandt bladene i såvel små som store bøger. De var hæftede eller med stift bind, alt efter prisen.
Boghandler Bruun blev storleverandør af disse protokoller til kontrolforeningernes medlemmer. Dette salg sikrede boghandlerens omsætning og overskud. Boghandlens salg af bøger omfattede ellers mest salg til kommunes skoler, medens salg af blade og magasiner havde en fast kundekreds og i 1946 kom Tipstjenestens tid.
I 1957 byggedes en tilbygning. Her blev oprettet en bankfilial for Handels- og landbrugsbanken med A.J. Bruun, som bestyrer.
1962 lukkede boghandelen, medens bankfilialen fortsatte med Hakon Reinholt, som bestyrer.

Historie: Da Kaj Madsen blev ledig, efter lukning af boghandlen, startede han et is udsalg fra et is hus ved sin bolig. I folkemunde: ”Kaj-is”. Han solgte også is på byens fodboldstadion.

©

Artikel: Henning Rasmussen,
Arkiv.foro: Arkiv.dk
Foto: Steen Quistgaard

Byen ....

Historiens enkle vej til byen Mange har levet i byen i en tid hvor byen både var en selvstændig kommune, og samtidig en vigtigt og driftig handelsby. Vores historiker, Henning Rasmussen, fortæller, krydre data og faktiske oplysninger med egne oplevelser og erindringer. Vi håber du/I - som turist på gennemrejse, ny-tilflytter eller beboer med mange år i byen, vil få et historisk perspektiv, der giver flere oplevelser og glæder ved at færdes i by og område. Disse sider er et nyt tiltag, der skal viser steder, huse og sammenhæng i byen. Se den alfabetiske gennemgang, eller se numre på oversigtkort, og find den aktuelle side via denne webside. Velkommen til by og område!

.... og Torvet

Sammenhænget mellem Torvet, Kultur-huset, (Stokkemarke gamle Skole), Kirken og Hallen er tydelig. Det er et stærkt omdrejningspunkt for byen. Derfor udgår "Spor i Landskabet" fra Torvet (folder om turene findes i de gule standere foran Kultur- huset. På Torvet foran Kirken (mod Vestre Landevej), har der tidligere været assyl/fattighus, og i mange år var det blot et lille grønt område. En (område-) fornyelse i 2011, giver nu rum til sammenhæng og - også for dig/jer - en mulighed for stille og roligt at nyde området fra de opstillede borde/bænke. Husk, der er både Brugs og Bager lige ved Torvet. Bageren er skråt til højre på Hovedgaden (Vestre Landevej) og Brugsen ligge få hundrede meter nede af Hovedvejen til venstre (> hvis du står på Torvet med (den smukke) Kirke "i ryggen").

Scroll til toppen