Historien – bygninger og steder

Torvet 

Torvet, idag

Torvet, Tjennemarkevej

Torvet

Torvet som det ses i dag er et resultat af en områdefornyelse i 2011. Sammenhænget mellem Kultur- Beboerhuset, Stokkemarke gamle Skole, den nye skole (de store rødstens bygninger), Kirken og Hallen (bag den nye skole) er tydelig. Det er et stærkt omdrejningspunkt for byen.  
Historien: Men langt tidligere blev kimen til “Torvet” skabt ved en større istandsættelse af kirkegårdens omgivelser. Det er afslutningen af Tjennemarkevejens udkørsel i Vestre Landevej, en proces, der har varet i en 70-80 års periode.  Oprindelig gik vejen forbi kirkens hovedindgang langs den firelængede præstegård og dens have. Omlægningen til dens nuværende forløb til øst om præstegårdshaven og kirkegården skete formentlig i 1880-erne.  
Ved asfaltering i 1938 blev vejen lidt udvidet, således at det yderste hjørne af kirkegårdsmuren med lågen blev kortet af. Vejen gik ganske tæt ved kirkegårdsmuren og ved genforeningsstenen og blev forenet med den gamle udkørsel til Vestre Landevej, som var tæt på lægeboligen (Tjennemarkevej 2).  
Efterhånden som trafikken voksede, måtte man dele vejens udkørsel, og et stort gammelt træ stod som centrum i mange år. Efter flere ændringer med udvidelser og omlægninger er det blevet til en rundkørsel, som virkelig har løst trafikproblemerne.
Gården ”Højvang”, hvis have og hønsegård har givet plads til udvidelserne, ses med sine bygninger og fjern-varmeværk, (> hvis du står på Torvet med Kirken “i ryggen”).  
Alt sammen har det givet plads til parkeringsbåse og holdeplads for rutebilerne samt grønne områder og bordopstillinger, der inviterer til frokostpause med en af stiftets største landsbykirker som baggrund.

©

Artikel: Henning Rasmussen,
Akiv-foto: Arkiv.dk
Foto: Steen Quistgaard

Byen ....

Historiens enkle vej til byen Mange har levet i byen i en tid hvor byen både var en selvstændig kommune, og samtidig en vigtigt og driftig handelsby. Vores historiker, Henning Rasmussen, fortæller, krydre data og faktiske oplysninger med egne oplevelser og erindringer. Vi håber du/I - som turist på gennemrejse, ny-tilflytter eller beboer med mange år i byen, vil få et historisk perspektiv, der giver flere oplevelser og glæder ved at færdes i by og område. Disse sider er et nyt tiltag, der skal viser steder, huse og sammenhæng i byen. Se den alfabetiske gennemgang, eller se numre på oversigtkort, og find den aktuelle side via denne webside. Velkommen til by og område!

.... og Torvet

Sammenhænget mellem Torvet, Kultur-huset, (Stokkemarke gamle Skole), Kirken og Hallen er tydelig. Det er et stærkt omdrejningspunkt for byen. Derfor udgår "Spor i Landskabet" fra Torvet (folder om turene findes i de gule standere foran Kultur- huset. På Torvet foran Kirken (mod Vestre Landevej), har der tidligere været assyl/fattighus, og i mange år var det blot et lille grønt område. En (område-) fornyelse i 2011, giver nu rum til sammenhæng og - også for dig/jer - en mulighed for stille og roligt at nyde området fra de opstillede borde/bænke. Husk, der er både Brugs og Bager lige ved Torvet. Bageren er skråt til højre på Hovedgaden (Vestre Landevej) og Brugsen ligge få hundrede meter nede af Hovedvejen til venstre (> hvis du står på Torvet med (den smukke) Kirke "i ryggen").

Scroll til toppen