Historien – bygninger og steder

Præstegaarden

Præstegaarden idag

Præstegaarden, Tjennemarkevej 6

Præste-gaarden

Præsteembede var anset for ” et fedt embede”, idet der var et stort jordtilliggende ca. 25 ha., og landbrugets indtægter var præsteløn.  
Indtil 1880-erne var præstegården en firelænget stråtækt gård.  
I 1884 blev den nordlige længe med portrummet og østlængen med boligen nedrevet og den nuværende bolig opført. Vestlængen, en stor ladebygning og sydlængen, en staldbygning indrammede gårdspladsen, indtil en storm i januar 1958 væltede laden. Nye avlsbygninger blev opført og flyttet væk fra gårdspladsen i 1959. Året efter blev staldlængen udskiftet med et nybygget udhus.  I dag er præstegårdens jordtilliggende ca. 12 ha.. Jorden er bortforpagtet af menighedsrådet. Til embedet hører skoven ”Tammetangen” på ca, 7 ha. (Knuthenlundsvej 4). Den bestyres af menighedsrådet. Et lille hjørne af præstegårdshaven er fredskov.  
Embedet har i nyere tid haft sognepræsterne :  
1932-37: Pastor P. Holmstrup.  
1937-72: Pastor V. C. Davidsen. (provst 1966-72).
1972-77: Pastor T. Dijnes.
1977-82: Pastor N. Toft.
1982-2019 : Pastor P. Riis Kistrup. 

©

Artikel: Henning Rasmussen,
Akiv-foto: Arkiv.dk
Foto: Steen Quistgaard

Byen ....

Historiens enkle vej til byen Mange har levet i byen i en tid hvor byen både var en selvstændig kommune, og samtidig en vigtigt og driftig handelsby. Vores historiker, Henning Rasmussen, fortæller, krydre data og faktiske oplysninger med egne oplevelser og erindringer. Vi håber du/I - som turist på gennemrejse, ny-tilflytter eller beboer med mange år i byen, vil få et historisk perspektiv, der giver flere oplevelser og glæder ved at færdes i by og område. Disse sider er et nyt tiltag, der skal viser steder, huse og sammenhæng i byen. Se den alfabetiske gennemgang, eller se numre på oversigtkort, og find den aktuelle side via denne webside. Velkommen til by og område!

.... og Torvet

Sammenhænget mellem Torvet, Kultur-huset, (Stokkemarke gamle Skole), Kirken og Hallen er tydelig. Det er et stærkt omdrejningspunkt for byen. Derfor udgår "Spor i Landskabet" fra Torvet (folder om turene findes i de gule standere foran Kultur- huset. På Torvet foran Kirken (mod Vestre Landevej), har der tidligere været assyl/fattighus, og i mange år var det blot et lille grønt område. En (område-) fornyelse i 2011, giver nu rum til sammenhæng og - også for dig/jer - en mulighed for stille og roligt at nyde området fra de opstillede borde/bænke. Husk, der er både Brugs og Bager lige ved Torvet. Bageren er skråt til højre på Hovedgaden (Vestre Landevej) og Brugsen ligge få hundrede meter nede af Hovedvejen til venstre (> hvis du står på Torvet med (den smukke) Kirke "i ryggen").

Scroll til toppen