Historien – bygninger og steder

Lægehus

Lægehuset idag

Lægehuset, Tjennemarkevej 2

Lægehus

På denne grund var sognets første skole. Det beskrives, at der 1737 holdtes skole her. Det var formentlig i den gårds storstue, som lå her til udflytningen 1806-10.
I henhold til loven om folkeskolen af 1814 blev der bygget en skole her med avlsbygninger, idet landbrugets indtægter var degnens løn. Degnejorden strakte sig langs Vestre Landevej til Brandsmosevej.
I 1905 blev denne bygning afløst af en ny skole, der blev opført på degnejorden som nabo til den gamle skole.
Grunden blev solgt til læge Røber- Christensen, der opførte et hovedhus og en sidefløj med portrum til gårdspladsen og en lille staldbygning. Der blev indrettet et konsultationsværelse i hovedhuset og venteværelse i sidefløjen med indgang fra portrummet. I den fløj var der også værelse til kusken/ chaufføren.

Af læger i nyere tid kan nævnes:
1918-32 Læge P. Haiberg.
1932-46 Læge K. Struckmann.
1946-55 Læge P. Glaven. 1955-82
Læge K. Rerup Nielsen.
Fra 1982 Læge N. Caning. Læge Caning ændrede straks på bygningernes indretning, således de i dag fremstår som praktiske, venlige med en tryg atmosfære.

Historie; Læge Glavens broder havde en tid sin bolig i værelset i sidefløjen. Før han flyttede ind, blev skorstenspiben stænket med vievand efter god katolsk skik!

©

Artikel: Henning Rasmussen,
Akiv-foto: Arkiv.dk
Foto: Steen Quistgaard

Byen ....

Historiens enkle vej til byen Mange har levet i byen i en tid hvor byen både var en selvstændig kommune, og samtidig en vigtigt og driftig handelsby. Vores historiker, Henning Rasmussen, fortæller, krydre data og faktiske oplysninger med egne oplevelser og erindringer. Vi håber du/I - som turist på gennemrejse, ny-tilflytter eller beboer med mange år i byen, vil få et historisk perspektiv, der giver flere oplevelser og glæder ved at færdes i by og område. Disse sider er et nyt tiltag, der skal viser steder, huse og sammenhæng i byen. Se den alfabetiske gennemgang, eller se numre på oversigtkort, og find den aktuelle side via denne webside. Velkommen til by og område!

.... og Torvet

Sammenhænget mellem Torvet, Kultur-huset, (Stokkemarke gamle Skole), Kirken og Hallen er tydelig. Det er et stærkt omdrejningspunkt for byen. Derfor udgår "Spor i Landskabet" fra Torvet (folder om turene findes i de gule standere foran Kultur- huset. På Torvet foran Kirken (mod Vestre Landevej), har der tidligere været assyl/fattighus, og i mange år var det blot et lille grønt område. En (område-) fornyelse i 2011, giver nu rum til sammenhæng og - også for dig/jer - en mulighed for stille og roligt at nyde området fra de opstillede borde/bænke. Husk, der er både Brugs og Bager lige ved Torvet. Bageren er skråt til højre på Hovedgaden (Vestre Landevej) og Brugsen ligge få hundrede meter nede af Hovedvejen til venstre (> hvis du står på Torvet med (den smukke) Kirke "i ryggen").

Scroll til toppen