Historien – bygninger og steder

Købmandsgård

Købmandsgaarden

Stokkemarke Købmandsgaard, Vestre Landevej 314

Købmands-gaard

I 1905 købte den 27 årige Peter Andersen den gamle købmandsgård fra 1865 med butik, port rum og lager.
Igennem de næste 50 år skabte han en stor og aktiv forretning, der foruden købmandshandel omfattede korn og foderstofforretning, samt en meget stor trælasthandel med eget savskæreri.
I 1938 blev forretningen endvidere udleveringssted for olieprodukter for Nafta benzin der kom med tankvogn via Maribo-Torrig banen.
Der var normalt 6 – 7 heltidsansatte i købmandsgården.
I 1943 dannedes Peder Andersen A/S, og forretningen kørte videre bortset fra købmandshandel og olievarer.
I krigsårene 1940 -1948 satte Peder Andersen gang i en tørveproduktion på Stokkemarke mose. Han hørte til blandt byens store tørvefabrikanter.
I 1955 byggede han huset Sursvej 3, hvortil familien flyttede.
I 1983 ændrede en ny ejer navnet til Stokkemarke Tømmerhandel, og der skete en stor ombygning.
Især hovedhuset mod gaden ændrede totalt udseende.
I 1989 sælges ejendommen og der bliver skrothandel.
Skrothandel er idag ophørt (red)

 

©

Artikel: Henning Rasmussen,

Akiv-foto: Arkiv.dk
Foto: Steen Quistgaard

Byen ....

Historiens enkle vej til byen Mange har levet i byen i en tid hvor byen både var en selvstændig kommune, og samtidig en vigtigt og driftig handelsby. Vores historiker, Henning Rasmussen, fortæller, krydre data og faktiske oplysninger med egne oplevelser og erindringer. Vi håber du/I - som turist på gennemrejse, ny-tilflytter eller beboer med mange år i byen, vil få et historisk perspektiv, der giver flere oplevelser og glæder ved at færdes i by og område. Disse sider er et nyt tiltag, der skal viser steder, huse og sammenhæng i byen. Se den alfabetiske gennemgang, eller se numre på oversigtkort, og find den aktuelle side via denne webside. Velkommen til by og område!

.... og Torvet

Sammenhænget mellem Torvet, Kultur-huset, (Stokkemarke gamle Skole), Kirken og Hallen er tydelig. Det er et stærkt omdrejningspunkt for byen. Derfor udgår "Spor i Landskabet" fra Torvet (folder om turene findes i de gule standere foran Kultur- huset. På Torvet foran Kirken (mod Vestre Landevej), har der tidligere været assyl/fattighus, og i mange år var det blot et lille grønt område. En (område-) fornyelse i 2011, giver nu rum til sammenhæng og - også for dig/jer - en mulighed for stille og roligt at nyde området fra de opstillede borde/bænke. Husk, der er både Brugs og Bager lige ved Torvet. Bageren er skråt til højre på Hovedgaden (Vestre Landevej) og Brugsen ligge få hundrede meter nede af Hovedvejen til venstre (> hvis du står på Torvet med (den smukke) Kirke "i ryggen").

Scroll til toppen