Historien – bygninger og steder

Kultur-Huset, den gamle skole

Den gamle Skole i 1950'erne

Kultur-Huset, Den Gamle Skole, Tjennemarkevej 4

Kultur-Huset, Den Gamle Skole

I dag bruges Kultur- Huset, som Beboerhus med mange arrangementer og fælles gøremål.
Historien: Kultur- Hus, tidligere Stokkemarke gamle Skole og bibliotek.
Bygget i 1905 som skolen, der afløste den tidligere skole fra 1820-erne (Tjennemarkevej 2).
Skolen havde 2 skolestuer, gymnastiksal samt bolig for 1 lærer i stuen, og lærerindebolig i loftsværelserne.
I 1950-erne blev gymnastiksalen inddraget til klasseværelse og lærerstaben forøget med en lærer.
Lærerstaben (1956) :
Lærer C.C.Christensen.
Lærer O. Volsing.
Lærerinde Nikoline Hansen.
I 1962 blev en nybygget centralskole (Tjennemarkevej 10) taget i brug, og al undervisning og lærere flyttet hertil.
Sognerådet tilbød Stokkemarke Biblioteksforening den gamle skole til bibliotek efter en ombygning, der gav plads til voksenbibliotek i 2 sammenlagte skolestuer og børnebibliotek i 1 skolestue.
Biblioteket havde siden oprettelsen i 1936 haft udlån fra sognerådets mødelokale i ”Det gamle Elværk”. Foreningen ansatte en deltidsbibliotekar.
I 1974 overtog kommunen biblioteket, og efter få år blev det lukket og afløst af en bogbus. Lærerboligen blev ombygget til brug for ungdomsskolen, denne lukkede i 2018.
Bibliotekslokalet blev nu hjemsted for flere af sognets foreninger, men bl. a. lydforholdene var meget dårlige.
Efter en større istandsættelse i 2011, (områdefornyelse) har gjort lokalet meget brugervenligt, og Stokkemarke Gamle Skole er igen kommet til ære og værdighed som Sognets Beboerhus, nu kaldet “Kultur-Huset”

Ud over de mange foreningsaktiviteter er der løbende udstilling af kunstnere i vinter sæsonen (red.)

 

©

Artikel: Henning Rasmussen,
Arkiv-foto: Arkiv.dk
Foto: Steen Quistgaard

Byen ....

Historiens enkle vej til byen Mange har levet i byen i en tid hvor byen både var en selvstændig kommune, og samtidig en vigtigt og driftig handelsby. Vores historiker, Henning Rasmussen, fortæller, krydre data og faktiske oplysninger med egne oplevelser og erindringer. Vi håber du/I - som turist på gennemrejse, ny-tilflytter eller beboer med mange år i byen, vil få et historisk perspektiv, der giver flere oplevelser og glæder ved at færdes i by og område. Disse sider er et nyt tiltag, der skal viser steder, huse og sammenhæng i byen. Se den alfabetiske gennemgang, eller se numre på oversigtkort, og find den aktuelle side via denne webside. Velkommen til by og område!

.... og Torvet

Sammenhænget mellem Torvet, Kultur-huset, (Stokkemarke gamle Skole), Kirken og Hallen er tydelig. Det er et stærkt omdrejningspunkt for byen. Derfor udgår "Spor i Landskabet" fra Torvet (folder om turene findes i de gule standere foran Kultur- huset. På Torvet foran Kirken (mod Vestre Landevej), har der tidligere været assyl/fattighus, og i mange år var det blot et lille grønt område. En (område-) fornyelse i 2011, giver nu rum til sammenhæng og - også for dig/jer - en mulighed for stille og roligt at nyde området fra de opstillede borde/bænke. Husk, der er både Brugs og Bager lige ved Torvet. Bageren er skråt til højre på Hovedgaden (Vestre Landevej) og Brugsen ligge få hundrede meter nede af Hovedvejen til venstre (> hvis du står på Torvet med (den smukke) Kirke "i ryggen").

Scroll til toppen