Stokkemarke_kort

Indvielsen af Torv, Kultur-Beboerhus og motionsområde

Tjennemarkevej

torv,beboerhus,motion

Velkommen på Torvet d. 1. juni! (Stokkemarke 2011)

...... flere hundrede mennesker deltog onsdag d. 1. juni i det store "åbent hus" arrangement på det nye "Torv" i Stokkemarke, et arrangement som er et resultat af et tæt samarbejde mellem "Brugerrådet" i Kultur- Beboerhuset, Ungdoms klubben og Stokkemarke Beboerforening.
Formanden for Stokkemarke Beboerforening og Brugerrådet, Solveig Clausen, bød velkommen på Motionsbanen allerede kl. 16.30, hvor kost og motionsvejleder Susanne Nicolaisen, præsenterede banen og dens brug.
Kort efter startede Kurt Jørgensen, fra Petanque klubben, på petanque banen foran Kultur- Beboerhuset/Ungdoms klubben. Rigtigt mange deltog ivrigt, og fik rørt både muskler og lemmer.
Til den begyndende duft af sprøde grill-pølser, som Ungdoms klubben stod for, bød Steen Quistgaard, kontaktudvalget i Stokkemarke, kl. 18.00, velkommen med en kort gennemgang af selve områdefornyelsen. Steen Quistgaard fortalte om projektet start i 2007, om overvejelserne omkring de enkelte projekter, og også om den forhåbentlig positive udvikling de færdige projekter kan medføre for byen og området.
Områdefornyelsen er nu afsluttet med stier (Spor i Landskabet), renoveret Branddam på Brandsmosevej, etablering af Torvet og Motionsbanen og en flot renovering af Kultur- Beboerhuset. Desuden er nedrivningen af "det Gamle Mejeri" rigtigt langt.
Efterfølgende talte Hanne Møller, Formand for Femer Bælt udvalget, om Områdefornyelsen og lokalsamfundet. Hanne Møller pegede på at områdefornyelsen i de tre byer Errindlev, Sandby og Stokkemarke. har skabt mange aktivitetsmuligheder. I Stokkemarke, fra stier til motionsområde, og de forbedrede muligheder for brug af Kultur -Beboerhuset.
Efter talerne, blev der rigtig gang i de grillede pølser, muligheden for at købe forfriskningen blev flittigt benyttet, og aftenen blev lang og hyggelig. Tak til alle der deltog!

Fra artikel Stokkemarke Beboerblad juni 2011                                                                                    
Hvad er områdefornyelsen. Se mere her

Se flere billeder følger senere her
 

Artikel: Steen Quistgaard

Området omkring Kirken

Sammenhænget mellem Torvet, Kultur- Beboerhuset, Stokkemarke gamle Skole, den nye skole (de store rødstens bygninger), Kirken og Hallen (bag den nye skole) er tydelig. Det er et stærkt omdrejningspunkt for byen. Derfor udgår "Spor i Landskabet" også herfra (folder om turene findes i de gule standere foran Kultur- Beboerhuset.
På "Torvet" foran Kirken (mod Vestre Landevej), har der tidliger været assyl/fattighus, og i mange år var det blot et lille grønt område. En (område-) fornyelse i 2011, giver nu rum til sammenhæng og - også for dig/jer - en mulighed for stille og roligt at nyde området fra de opstillede borde/bænke. Husk, der er både Brugs og Bager lige ved Torvet. Bageren er skråt til højre på Hovedgaden (Vestre Landevej) og Brugsen ligge få hundrede meter nede af Hovedvejen til venstre (> hvis du står på Torvet med Kirken "i ryggen").

Byen

QR-koder. Historiens enkle vej til byen.
Mange har levet i byen i en tid hvor byen både var en selvstændig kommune, og samtidig en vigtigt og driftig handelsby. Vores historiker, Henning Rasmussen, fortæller, krydre data og faktiske oplysninger med egne oplevelser og erindringer.
Vi håber du/I - som turist på gennemrejse, ny-tilflytter eller beboer med mange år i byen, vil få et historisk perspektiv, der giver flere oplevelser og glæder ved at færdes i by og område.
QR-koderne er et nyt tiltag, der skal viser steder, huse og sammenhæng i byen. Find QR-koderne på/ved husets postkasse eller på "Mejeriet", Vestre Landevej 291, her kan du se byen samlet i det historiske sammenhæng (fra sommeren 2016). Nyd samtidig "Mejeriet" - byens have.
Velkommen til by og område!